Hem

Viktig information

Styrelsen använder hemsidan till att lägga upp viktig information till alla medlemmar. Läs om eventuella felanmälningar, serviceärenden och framtida projekt under fliken AKTUELLT!


Om det finns medlemmar som vill ha något publicerat på sidan är ni välkomna att skicka ett mail till oss!


Becknabergha Infoblad

*Information till Brf Becknaberghas medlemmar


Parkering på uppfarten till husen

Det är inte tillåtet att parkera motorfordon på uppfarten till husen. Parkering på uppfarten till husen hindrar exempelvis sopbilar, snöskottning och utryckningsfordon.


-Det är endast tillåtet att stå på uppfarten vid tillfällig i- och urlastning för boende i fastigheten. Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.


Viktig information från styrelsen till alla medlemmar sätts upp i varje entré.


Kontaktinformation

Kontaktinformation till Brf Becknabergha finns på sidan 'Om becknabergha'.