Ventilation

Ventilation


Funktion


Ventilationen i lägenheterna fungerar så att luft sugs ut i ventilen i badrummet samt i köket ovanför spisen. Frisk luft kommer in genom ventilerna som finns ovanför fönstren i varje rum.


Kontroll


Enligt regler som Stockholms stad ställer upp ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras var sjätte år. Syftet är att säkerställa att ventilationen fungerar som den dimensionerades när husen byggdes 2007 och 2008. (Det finns inte krav på att modifiera ventilationen i befintliga hus när reglerna förändras.)


Senast OVK


Senaste OVK genomfördes i mars 2014. Då rengjordes samtliga ventiler i badrum och alla filter i ventilerna ovanför fönstren byttes.


Lägenhetsinnehavarens ansvar


Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att underhålla ventilationen mellan kontrollerna. Detta innefattar:

•Byta filter i ventilerna ovanför fönstren regelbundet. Rekommendationen är två gånger om året.

•Regelbundet gengöra ventilen i badrum. Rekommendationen är att göra detta minst två gånger om året. Här finns inget filter som ska bytas, så åtgärden medför inte någon kostnad.

•Säkerställa att fläkten ovanför spisen fungera.


Vi har tidigare observerat att byte av filer och rengöring av ventiler har stor inverkan på luftkvaliteten i lägenheten.

Om någon vill byta fläkten i köket så är det viktigt att säkerställa att den nya fläkten har samma flöde som den gamla. Det är inte tillåtet att sätta in en fläkt med högre flöde eftersom detta kan förändra ventilationen hos grannarna.


Vid senaste OKV anlitade föreningen Ventexpert AB. De har möjlighet att hjälpa till med ventilationen, men det måste ske som en överenskommelse mellan lägenhetsinnehavaren och Ventexpert AB. Eventuella fakturor ska ställas till och betalas av lägenhetsinnehavaren.
Copyright © All Rights Reserved