Stadgar och övrigt

Övrigt


Uppvärmning


Regleringen av värmen görs huvudsakligen centralt. Lägenhetsinnehavaren kan påverkar temperaturen genom att justera termostaten på elementen. Om det är kallt i lägenheten eller om något element är kallt trots att övriga element är varma, så ska lägenhetsinnehavaren kontakta föreningens tekniska förvaltare som åtgärdar felet.

För hyreslägenheter är normen 20 grader dagtid och 18 grader på natten. Temperaturen ska mätas mitt i rummet och en meter över golvet, inte nära exempelvis ett fönster. Brf. Becknabergha tillämpar dessa normer vid diskussioner om hur varmt det ska vara inomhus.


Information om balkonger


Det är tillåtet att sätta upp vindskydd som sitter i balkongräcket. Dessa ska vara av textil och vita eller så gott som vita så att det blir enhetligt för alla lägenheter som har skydd. Titta gärna på hur det ser ut idag!


Det är inte tillåtet att hänga upp saker, inklusive blomlådor, som hänger utanför räcket. Detta är mycket viktigt och förklaringen är att det är fastighetsägaren - alltså bostadsrättsföreningen - som är ansvarig om någonting faller ner och skadar person. Föreningen kan helt enkelt inte ta ansvar för saker som enskilda medlemmar sätter upp.


Inglasning av balkongen är inte tillåten då fastigheten saknar bygglov för detta.

Vem ansvarar för vad?


I en bostadsrätt har lägenhetsinnehavaren ett stort ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Mycket av detta är reglerat i lagstiftningen och föreningens stadgar. Den här sidan redovisar inte den kompletta bilden, utan är en sammanställning av frågor som har varit uppe till diskussion i styrelsen.


Lägenhetsinnehavare ska omedelbart meddela styrelsen i följande situationer:


-Om vatten läcker in vid balkongdörren eller något fönster


Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för följande:


-Brandvarnare och byte av batteri i brandvarnare samt säkerställande av dess funktionsduglighet.

-Byte av glödlampor, även i badrum och kök och i köksfläkt där lamporna är inbyggda

-Rengöring av köksfläkt och filter i köksfläkt.

-Lägenhetsdörr med lås.

-Balkongdörr och fönster inklusive handtag och gångjärn samt lås till balkongdörren.

-Rengöring av ventiler i badrum.

-Rengöring av filer och byte av filer i ventilerna som sitter ovanför fönster.


Föreningens tekniska förvaltare kan hjälpa till med detta, men lägenhetsinnehavaren få stå för kostnaden. Fakturan ska skickas direkt till lägenhetsinnehavaren.


Fullständiga stadgar finns att läsa i dokumentet nedan.

Copyright © All Rights Reserved