Överlåtelse i Brf. Becknabergha

Överlåtelse i Brf. Becknabergha

Överlåtelse i Brf Becknabergha

Org.nr: 716421-9573


Denna information är framtagen för att underlätta överlåtelser i Brf. Becknabergha och innehåller enbart punkter som är speciella för föreningen. Informationen berör köpare och säljare och hanteras  normalt inte av fastighetsmäklaren.


Överlämning av nycklar


Köparen och säljaren ska skriva under ett kvitto på överlämning av nycklar. Detta kontrakt ska lämnas till Brf Becknabergha i ett exemplar. Kvitteringen säkerställer att köparen får alla nycklar samt upptäcker eventuellt försvunna nycklar.


Elmätare


Brf Becknabergha har ett abonnemang per hus och varje lägenhet har en egen elmätare. En preliminär kostnad för hushållsel faktureras varje månad till respektive lägenhetsinnehavare. Avläsning av elmätarna sker en gång per år och i samband med detta regleras den verkliga elkostnaden för respektive lägenhet.


Bredband


Brf Becknabergha har – via områdets samfällighetsförening – ett kollektivt abonnemang hos Ownit Broadband AB och avgiften för detta ingår i månadsavgiften. Ownit använder fasta IP-adresser i sitt nät och tillåter – av säkerhetsskäl – inte att köparen övertar den IP-adress tas som säljaren har använt. Köparen meddelar inflyttningsdatum till Ownit för att de ska kunna aktivera en ny IP-adress från och med detta datum.


Hushållsel


Brf Becknabergha har abonnemang på el för hela fastigheterna, inklusive hushållsel. Du ska alltså inte ha något eget abonnemang på el. Föreningen debiterar varje lägenhet för hushållsel varje månad. Beloppet som debiteras baseras på förra årets förbrukning. Avläsning av elmätare görs en gång om året. Efter avläsningen görs en kompensation för skillnaden mellan uppskattad förbrukning (baserad på förra årets förbrukning) samt en förändring av den preliminära debiteringen för kommande år.


Några tips för att minska elförbrukningen kan vara att torka istället för att tumla tvätt och att vara sparsam med att använda golvvärmen i badrummet. För den som själv vill följa upp sin elförbrukning, så går det bra att själv läsa av elmätaren som sitter i elskåpet i köket. I samband med flytt görs inte någon avläsning av el. Istället så "ärver" köparen säljarens preliminära debitering och eventuell skuld som skulle kunna uppkomma till följd av ökad elkonsumtion under innevarande år. Det finns flera anledningar till att föreningen använder sig av detta förenklade förfarande. Det innebär ett orimligt stort administrativt arbete för styrelsen läsa av elmätare och räkna ut "slutfaktura" vid varje flytt. Det är praktiskt svårt för föreningen att fakturera personer som inte längre är medlemmar i föreningen.

Tidigare när avläsning gjordes vid flytt, så visade det sig att skillnaden i praktiken alltid rörde sig om några få hundra kronor. Det här betyder tyvärr att den som "ärver" en för hög elförbrukning vi köp inte kommer att få tillbaka pengarna förrän efter nästa avläsning av elmätaren.
Säljaren meddelar utflyttningsdatum till Ownit så att Ownit kan avaktivera säljarens IP.


Bredbands-TV


Varje lägenhet har två digitalboxar som tillhör lägenheten och det är viktigt att dessa lämnas kvar i lägenheten i samband med utflyttning. Detta gäller även för de två programkort som har deltats ut.

I samband med utflyttning måste säljaren säga upp egna avtal hos exempelvis Canal Digital, gällande extra kanaler. Egna avtal sägs således inte upp automatiskt i samband med utflyttning.


Parkeringsplats


Parkeringsplats som hyrs av föreningen följer inte med vid överlåtelse av lägenhet.

Säljaren: Parkeringsplats är automatiskt uppsagd från och med den första månaden efter flytten. Platserna hyrs ut per månad och föreningen betalar inte tillbaka hyra för del av månad. Glöm inte att lämna tillbaka nycklarna (2 stycken) till eluttaget om platsen har motorvärmare.

Köparen: Kontakta föreningen om du vill hyra parkeringsplats. Föreningen har 41 parkeringsplatser till 45 lägenheter och vid brist på platser så får varje hushåll bara hyra en plats.


Månadsavgift den månad överlåtelsen sker


Köparen och säljaren är ansvariga för att fördela månadsavgiften för den månad som överlåtelsen sker. Det ligger i säljarens intresse att få ersättning för den del av månadsavgiften som avser tiden från överlåtelsen fram till nästa månadsskifte. Det ligger i köparens intresse att få ett kvitto på betalningen av sin del av månadsavgiften. Detta förfarande hanteras normalt av mäklaren. Om en överlåtelse går snabbt, så kan det hända att föreningens administration inte hinner med. Av misstag kan säljaren få en påminnelse på månadsavgiften första månaden efter flytt. Om det händer så ska säljaren kontakta styrelsen som hjälper till att lösa detta. (Det finns ingen risk för att säljaren drabbas av en betalningsanmärkning eftersom varje sådan åtgärd kräver ett aktivt beslut från styrelsen.) Av samma anledning kan det hända att köparen inte får avier för att betala första månadsavgiften. Köparen ska då betala månadsavgiften när första aviseringen kommer. Det kommer inte att utgå någon förseningsavgift.


Överlåtelse av lägenhet


-Lägenhetsnummer


Det tresiffriga lägenhetsnumret från föreningens ekonomiska plan ska användas på kontrakt. Kontrakt som (enbart) innehåller det fyrsiffriga nummer som används av folkbokföringen kan tyvärr inte godkännas.


-TV


De kort som finns i digitalboxarna tillhör lägenheten och ska lämnas kvar. Köparen bör säkerställa att så sker. (Anledningen är att vi har haft stora problem med att få fram ersättningskort för försvunna kort från Canal Digital.) Varje lägenhet har fått två digitalboxar i samband med att husen byggdes. Om en box har gått sönder har lägenhetsinnehavaren fått betala för den nya. Det är upp till säljaren och köparen att komma överens om hur digitalboxarna ska hanteras vid försäljning.


-Avlopp


Det har hänt flera gånger att firmor som gör flyttstädningen har slarvat med montering av avlopp i köket och golvbrunnar i badrum. (Golvbrunnen går att sätta dit åt fel håll.) Köparen ombeds vara observant på detta.


-Bredband


Den router med trådlöst nätverk som finns i lägenheten tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid flytt. Bredband ingår i månadsavgiften och det finns inte någon möjlighet att avsäga sig tjänsten och få pengar tillbaka. Till lägenheten hör även två stycken Ownit digital-tv-boxar.


-El


Föreningen har abonnemang på el för fastigheterna, inklusive hushållsel. Föreningen debiterar varje lägenhet på samma avi som månadsavgiften. Det görs inte någon avläsning av mätarställningen vid flytt. Om köpare och säljare har väldigt olika förbrukning så kommer detta att kompenseras vid nästa årliga avläsning. (Anledningen till att föreningen inte gör någon exakt avläsning är att en sådan beräkning skulle innebära ett mycket stort administrativt jobb för styrelsen, samtidigt som det handlar om väldigt lite pengar.)


-Avgift


Av köparen tar föreningen ut en avgift på 2,5 % av ett prisbasbelopp.

Copyright © All Rights Reserved