Om Becknabergha/ Kontakt

Välkommen till Brf Becknabergha!


Nedan följer kortfattad information till nyinflyttade i Brf Becknabergha.

För mer utförlig information se din boendepärm som ska följa med lägenheten – där hittar du information om lägenheten, materialval och skötselråd samt stadgar och information om föreningen.


Årstämma


Föreningen har årsstämma under våren, kallelse delas ut senast två veckor innan. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.


Kontakt med styrelsen


Bostadsrättsföreningen har en postlåda i trapphuset på Styresman Sanders väg 4 och nås även via e-post:

info@becknabergha.se.


Månadsavgift


Månadsavgiften betalas i förskott och kan även betalas via autogiro (ordnas via föreningens ekonomiska förvaltning Fastum).


Elabonnemang


Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt avtal för alla medlemmar. Elkostnad för respektive lägenhet betalas av dess innehavare och debiteras schablonmässigt med föregående års förbrukning som underläg. Avstämning mot förbrukad el görs årligen.


Bredband,  telefoni och TV


Bredband, IP-telefoni och TV levereras i bredbandsnätet via Ownit. Bredbandsanslutning på 1000 Mb/s ingår i månadsavgiften. Ownit har ett öppet nät för IP-telefoni vilket innebär att du kan välja mellan olika IP-telefonileverantörer. Digital-TV levereras via Ownit, där ett basutbudet ingår i hyran. Tilläggstjänster går att beställa hos Ownit.  Ownit använder fasta IP-adresser i sitt nät och tillåter – av säkerhetsskäl – inte att köparen övertar den IP-adress tas som säljaren har använt.


Parkeringsplatser/trafik 


Föreningen har parkeringsplatser med och utan elstolpe.  Det finns ett fåtal platser lediga för uthyrning. De som vill hyra en parkeringsplats kan kontakta Elisabeth Petersson (bor i hus nr 8) via parkering@becknabergha.se.

Besökare ska uppställa sina fordon så att de inte hindrar framkomligheten, särskilt med tanke på utryckningsfordon. Fordon ska framföras med största försiktighet inne i området.


Sophantering


För sophantering finns behållare i diskbänksskåp. Hushållssopor samt viss källsortering lämnas i sophus på gården. För övrig källsortering och grovsopor hänvisas till kommunens återvinningsplatser.


Hemförsäkring


Från och med tillträdesdagen bör ni ha tecknat en hemförsäkring. Det så kallade bostadsrättstillägget är tecknat kollektivt för föreningen och ingår i månadsavgiften.


Fastighetsskötsel


Föreningen har ett avtal gällande teknisk förvaltning som  innehåller bland annat underhåll, skötsel och städning. Kontaktuppgifter till fastighetsskötare  finns anslagna i trapphusen. Information om vad du som bostadsrättsinnehavare respektive föreningen ansvarar för finner du i boendepärmen.


Grillning


Styrelsen rekommenderar att den som ska grilla på balkong eller uteplats använder elgrill p.g.a. brandrisken. Vid användning av gasolgrill så försök i största möjliga mån att använda de gemensamma grönytorna. När det gäller förvaring av gasflaskorna finns det saker att tänka på. Det är förbjudet att förvara dem i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får man förvara gasolbehållare av högst 5 liters storlek, så kallade campingbehållare. Kolgrill får inte användas på balkonger eller uteplatser, använd de gemensamma grönytorna.


Hänsyn


Visa alltid hänsyn till dina grannar för allas trevnad. Ta upp eventuella frågor eller problem i första hand med berörd granne innan du kontaktar styrelsen.


Balkongskydd


Styrelsen rekommenderar Orchestra nr 6196 AB Dickson, vid köp av nytt balkongskydd.


Med vänlig hälsning


Styrelsen Brf Becknabergha*Kontaktinformation

-här finns kontaktuppgifter som är viktiga för Brf Becknaberghas medlemmar;


*Felanmälan eller Teknisk support


-SBC förvaltning www.sbc.se sköter alla tekniska problem som avser Brf Becknabergha.

Använd formuläret i länken nedan för att anmäla, ej akuta fel i din bostad eller i fastigheten. För akuta fel kontakta SBCs kundtjänst 0771-722 722 vardagar 07-21 eller jouren övrig tid (se portanslag för kontaktuppgifter).


https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/


*Internet/TVsupport


-Om ni upplever problem med er Digital TV eller internet-uppkoppling så kontaktar ni Ownit på tel: 08- 525 07 300.


Eller besöker hemsidan;

https://www.ownit.se/kundservice


*Miljöbelysning Sweden AB

-Vid garantifel görs felanmälan på

https://www.miljobelysning.nu/felanmalan/


Kontakt: 070 - 787 03 66.


*Om ni har frågor och vill kontakta styrelsen, kan ni gärna skicka ett mail till info@becknabergha.se


*Parkering


Om ni har frågor angående parkering skriv till parkering@becknabergha.se*Ekonomifrågor


-Frågor angående betalning av avgiften eller andra ekonomifrågor,ta kontakt med företaget Fastum.

Mer information finns på deras hemsida www.fastum.se

Copyright © All Rights Reserved