Aktuellt


Solpaneler


Vi lyfte fram ett förslag om att installera solpaneler på våra hustak på extrastämman. Förslaget röstades igenom och arbetet förväntas komma igång under sommaren. Vi återkommer med mer information!

Aktuella serviceärenden


-Husfasader

Vi har tagit in offerter för lagning där det behövs på husfasaderna. Då betong, puts och målning är känsligt för köldgrader kommer felen åtgärdas vår/sommar 2020.Potentiella framtida projekt


Vi i styrelsen ser ständigt över saker som kan förbättras och/eller göra vår förening mer attraktiv.


Copyright © All Rights Reserved